Graag houden we per adres een reeks gegevens bij waarmee we dan een serie lijsten kunnen maken om de werking van Aksent te vergemakkelijken en een overzicht te bekomen van onze leden ingedeeld per deelgemeente, geslacht, leeftijdsgroep, feesten, reizen, enz....

Dit is pas mogelijk als alle gegevens in de computer zitten.

Op de gegevenskaart worden alle gegevens genoteerd die we nodig hebben, het betreft alleen de betalende leden van het gezin.

Speciale aandacht vragen we voor de juiste schrijfwijze van je "Naam", "Eerste Officiële Voornaam" en je "Geboortedatum": deze gegevens moeten absoluut juist zijn voor buitenlandse reizen.


De gegevens zijn uitsluitend bestemd voor de werking van Aksent en zullen dus in geen geval voor andere doeleinden gebruikt worden of doorgegeven aan derden. Zo wil het de wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Gelieve de ingevulde kaart af te drukken en in te vullen met de gevraagde gegevens, dan mag u deze afgeven aan een bestuurslid of eventueel door sturen naar onze secretaris: Herman Kestens, Stationsstraat 87, 3110 Rotselaar.

Klik op volgende en dan de printer, dank u.

Een overschrijvingsformulier wordt u bezorgd na ontvangst van uw gegevens.

 Wat kost het lidmaatschap:

 

U kan het lidgeld ook rechtstreeks overschrijven, zie het bedrag dat voor U van toepassing is, op:

Rekeningnummer BE35 7344 0707 30 37 BIC code KREDBEBB  van AKSENT vzw Rotselaar.

Eén lid van de gemeente Groot-Rotselaar betaalt jaarlijks  € 10,00

Eén familie, 2 leden van Groot-Rotselaar betalen jaarlijks  € 17,00

Eén lid van buiten de gemeente Groot-Rotselaar betaalt jaarlijks  € 15,00

Eén familie, 2 leden van buiten Groot-Rotselaar betalen jaarlijks  € 22,00