Ter informatie

Wandelen

Enkele richtlijnen om het wandelen in groep veilig en vlot te laten verlopen.

Met Aksent proberen we fijne wandelingen uit te stippelen. Tot nu toe zijn ze altijd vlot verlopen, zonder veel ongelukjes; dat willen we zo houden. Daarom staan we hier even stil bij de verkeersregels die ons aanbelangen, om ze na te leven en er nog een scheutje voorzichtigheid aan toe te voegen. Nieuwe leden kunnen hier onze afspraken vinden.

Waar is onze plaats in het verkeer?

Op het trottoir, waar het mogelijk is, of op de begaanbare berm. Indien die er niet zijn, mogen voetgangers op andere delen van de openbare weg gaan.

Lopen we op het fietspad, dan verlenen we voorrang aan fietsers en bromfietsers.

Op de rijbaan wandelen we in groep zo dicht mogelijk bij de rand van de baan uiterst

rechts.

Oversteken doen we haaks op de aslijn van de baan zonder te slenteren of te blijven stil staan.

Als er op minder dan 30 m. een oversteekplaats is, moeten we die gebruiken.

Verkeerslichten helpen ons veilig oversteken. Let op de aanduidingen.

Eén fluitsignaal betekent dat een andere weggebruiker nadert; we maken plaats en gaan uiterst rechts.

Een dubbel fluitsignaal betekent een achteropkomende weggebruiker, we gaan uiterst rechts.

Een driedubbel fluitsignaal betekent dat de wandelaars even moeten wachten.

We houden de groep zoveel mogelijk gesloten.

Vooral wanneer we oversteken, wachten we tot de groep volledig is. Bereidwillige helpers geven ons instructies en we volgen die nauwkeurig op.

We hopen dat jullie in de toekomst even voorzichtig zullen zijn.

Blijf bij de groep, zo niet kan de verzekering uitbetaling weigeren bij een ongeluk.

Veel wandelplezier!