Toekomstsperspectief 2030

Winter 2030.

Het land ligt plat.

Stormwind, heftige sneeuwval en vrieskou.

Omgevallen bomen, weggewaaide en ingestorte daken.

Openbaar vervoer werd herleid tot openbare stilstand.
Verkeerslichten werken niet.

Zonnepanelen onder dikke laag sneeuw.
Windmolens niet actief wegens dikke laag ijs, die het draaien der wieken verhindert.
Stroom uit kernenergie verboden.

De gasvoorziening gerantsoeneerd wegens sabotage van de Russische pijpleidingen.
Open haarden, kachels, auto’s met verbrandingsmotoren… verboden.

Op zout strooien staan effectieve gevangenisstraffen tot 20 jaar.
Mannen, vrouwen en alle andere intussen ontdekte geslachten tussen 18 en 70 worden verplicht te werk gesteld om sneeuw te ruimen.

Op de snelwegen overal kilometerlange files van elektrische voertuigen, die ‘s nachts niet konden opladen.

Ook de reddingsdiensten… Ook zij hebben geen stroom.

En als het weder terug vriendelijker wordt, dan moeten de voertuigen weggesleept worden.
Iets wat zelfs het leger niet kan, vermits ook hun voertuigen in de kazernes gedwongen stil staan.

Raffinaderijen produceren benzine noch diesel wegens gebrek aan vraag.
Slechts in streng beveiligde legeropslagplaatsen – zoals in atoomschuilkelders bij de Amerikaanse kernkoppen – nog te vinden voor noodsituaties.

De regering werkt met verklikkers. Wie weet er nog ergens een verboden voertuig met verbrandingsmotor – verstopt – staan met een blik benzine, resp. diesel?
Welke technieker krijgt die nog aan de praat?

Alleen Rusland en Iran kunnen nog dergelijke voertuigen én hun brandstof leveren.
Wat echter onmogelijk is vermits dit niet zal toegestaan worden door de USA.

Ziekenhuizen, scholen, bevoorrading van levensmiddelen en industrie-onderdelen liggen plat.

MAAR DAT ALLES IS BIJZAAK

We hebben de klimaatdoelstellingen bereikt:
Koeien, varkens… werden een bedreigde diersoort.
Wie zich nog een biefstuk of varkensworst kan permitteren wordt verdacht van burgerlijke ongehoorzaamheid en belastingontduiking.

De datum van voltooid leven wordt jaar na jaar vervroegd.
Obesitas is uitgeroeid en zwangerschap onmogelijk wegens ondervoeding.
Natuurpunt werd hofleverancier.

Hoera: we sterven van de honger of van de kou …

...............maar dan wel in propere lucht.